Zadaj pytanie doradcy

Zadaj pytanie doradcy

* pola obowiązkowe

CSR

Rozumiemy rolę naszego biznesu w otoczeniu. Zdajemy sobie sprawę, że nasze decyzje i produkty wpływają na świat, w  którym żyjemy. Chcemy, aby ten wpływ był pozytywny i do tego dążymy.

Zidentyfikowaliśmy główne zagrożenie, jakie nasza działalność może powodować w otoczeniu. Jest nim: zaśmiecanie przestrzeni wizualnej. Podejmujemy, często we współpracy z klientami, konkretne działania, aby to zagrożenie minimalizować.
  • Nigdy nie produkujemy reklam obrażających uczucia religijne.
  • Nigdy nie produkujemy reklam nieestetycznych.
  • Dbamy o trwałość naszych produkcji i wykonawstwa.
  • Oferujemy usługę utylizacji nieaktualnych elementów komunikacji wizualnej.

Jesteśmy przekonani, że istnieją wspólne wartości i zasady, których przestrzeganie jest tak samo ważne dla nas jak i dla Ciebie.
  1. Kupuje – płacę: Terminowo regulujemy swoje zobowiązania wobec pracowników, dostawców, wykonawców i Skarbu Państwa.
  2. Nie korumpuję: Nie dajemy i nie przyjmujemy łapówek.
  3. Pomagam nie dla zysku: Wspieramy przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym, kulturalnym i edukacyjnym, zarówno ogólnopolskie jak i lokalne. Nie kierujemy się przy tym ich siłą medialną.
  4. Uczę innych i siebie: Regularnie realizujemy szkolenia dla pracowników z różnych dziedzin. Dajemy również możliwość praktycznej nauki zawodu studentom.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013