Zadaj pytanie doradcy

Zadaj pytanie doradcy

* pola obowiązkowe

Zarządzanie komunikacją

Zapewnienie właściwej ekspozycji, estetyki i aktualności materiałów w punktach sprzedaży, to kolejna gama usług Opinion, które rozwiązują jeden z ważnych problemów w sieciach sprzedaży. Aby rezultaty Twojej pracy przyniosły pożądany efekt, konieczne jest zadbanie, by każdy wytworzony przez Ciebie materiał promocyjny znalazł się w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie i w odpowiedniej estetyce. Opinion dysponuje zespołami wykonawców w całej Polsce, dzięki czemu możemy kompleksowo obsługiwać sieci sprzedaży lub sprawować jedynie funkcje kontrolne (monitorować jakość komunikacji wizualnej  i dostarczać aktualne raporty).
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013