Zadaj pytanie doradcy

Zadaj pytanie doradcy

* pola obowiązkowe

Dotacje Unijne

DOTACJE NA INNOWACJE.  Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma Opinion Sp. z o.o. znalazła się w grupie przedsiębiorstw, którym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyznano dofinansowanie na realizację projektów pt.:

a)„Przygotowanie planu rozwoju eksportu” realizowany
na podstawie umowy o dofinansowanie:
POIG - UDA-POIG.06.01.00-24-001/10-00      


wartość projektu: 12.500,00 PLN ,
wartość dofinansowania: 10.000,00 PLN

b)„Rozwój działalności firmy OPINION Sp. z o.o.
na rynku europejskim”

realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie:
POIG – UDA-POIG.06.01.00-24-216/11-00
wartość projektu 416.850,00 PLN;
wartość dofinansowania: 199.962,95 PLN

c) „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego współpracę Wnioskodawcy z partnerami w procesie świadczenia usług agencji reklamowych”
realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie:
POIG - UDA-POIG.08.02.00-24-068/12
wartość projektu 997.500,00 PLN;
wartość dofinansowania: 492.450,00 PLN

 Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013